Một sự lựa chọn khác với xe đẩy hàng 2 bánh đó là XC-200TD Phong Thạnh. Đây là một mã xe đẩy hàng bán khá chạy trong thời gian qua. Với các công việc đẩy hàng sẽ không còn vất vả khi đã có xe đẩy hàng 2 bánh XC-200TD.