Chiếc xe đẩy hàng 4 bánh này có cải tiến mới đó là có thêm chốt hãm ở bánh sau. Không nhiều xe đẩy hàng 4 bánh trên thị trường có khả năng gập gọn. Nhưng với xe đẩy hàng Advindeq đây chính là lợi thế. Và đó là lý do khiến thương hiệu này bán khá chạy ở Việt Nam.